Regulaminy

REGULAMIN SERWERA JEST W TRAKCIE ZMIAN! WSZELKIE PYTANIA KIEROWAĆ NALEŻY W GRZE NA CZACIE GLOBALNYM LUB  TS3

REGULAMIN SERWERA

 1. POSTAĆ

   1. Każdy gracz może grać tylko jedną postacią na serwerze
  1. Nazwa postaci musi być klimatyczna – O tym czy nazwa postaci jest klimatyczna decyduje Administracja* oraz Rada**
  2. Nie dopuszcza się używania imion postaci historycznych np.,,Bolesław” jest dozwolone natomiast ,,Bolesław Chrobry” już nie
  3. Imię nie może nikogo obrażać oraz nie może być skopiowana z filmów, książek etc.
  4. Administracja zastrzega sobie prawo do posiadania większej ilości postaci w celu wykonywania testów na serwerze lub postaci, które będą odgrywały jakąś rolę w RP-EVENT***
  5. Może zdarzyć się, że Administracja będzie prosić jednego z graczy, aby stworzyła dodatkową postać by wykonać testy
  6. Jeśli jakiś gracz użyje niewłaściwego imienia lub nazwiska zostanie poproszony o jego zmianę bez konieczności usuwania postaci
 2. CZAT

  1. Czat globalny służy tylko i wyłącznie do szybkiego kontaktu z Administracją i zgłaszania problemów z grą, dowolna inna wiadomość dotycząca dowolnego aspektu gry, a nie jest sprawą techniczną na czacie globalnym jest zakazana. Jeśli chcesz coś ogłosić/przekazać w klimacie RP zostaw notkę na Tablica ogłoszeń .Rozmowa na czacie globalnym będzie karana.
  2. Czat lokalny służy do rozmów między graczami w klimacie Role Play
  3. Każda akcja również ATAK powinna być poprzedzona próbą kontaktu z obu stron na czacie głosowym w grze lub na czacie lokalnym
   1. Wyjątkiem jest sprawa, która rozwiązana jest prawie do końca np. jeśli dana osoba wie, że wyznaczono nagrodę za jej głowę lub grożono jej już śmiercią, to jeśli napastnik chce zaatakować z zaskoczenia ofiara nie powinna spodziewać się kontaktu na czacie lokalnym, lecz osoba atakująca powinna dać szansę na w miarę realną reakcję ze strony ofiary dając dźwięk umiejętności głosowej(okrzyku) lub wyzwisk na czacie głosowym
 3. ŚMIERĆ POSTACI

  1. Śmierć postaci w grze nie oznacza, że nie można już tą postacią dalej grać na serwerze
  2. Fabularna śmierć postaci może być dopuszczona tylko za zgodą właściciela po uprzednim kontakcie z Administracją, lecz nie częściej niż 30 dni.
 4. KONFLIKT

  1. Każdą zwadę można rozwiązać na zasadach Role Play na neutralnym terenie lub na polach do walk, gdzie będzie więcej osób, które będą obserwować sytuację i zapewne opowiadać później innym swoje historie
  2. Można dogadać się co do terminu walki lub może ona być całkowicie spontaniczna np. w  karczmie po uprzedniej konsumpcji napitku może dojść do bójki do utraty przytomności
  3. Każdy konflikt między osadnikami, który już z góry zakłada, że osadnicy będą walczyć ze sobą na śmierć i życie będzie to walka rozstrzygana przez SĄD BOŻY”.
  4. W rozmowach Roleplay nikt nie może o graczu, który poległ podczas Sądu Bożego lub w innych okolicznościach mówić w sposób jak gdyby nie żył, dopóki właściciel postaci nie zdecyduje, że jego postać fabularnie umarła. Jeśli ktoś już opowiada o konfliktach w stylu Sądu Bożego należy opowiadać jakby walka toczyła się do utraty przytomności.
  5. Każdy z graczy po walce, w której jedna ze stron poniosła śmierć, zapomina o całej sprawie i NIGDY już nie wspomina o niej, dotyczy to również innych osadników, którzy mają związek ze sprawą.
  6. Zabrania się aktów agresji wobec innych graczy częściej niż raz dziennie (ataki na claim, napady rabunkowe, pobicia itp.). Wyjątek stanowi sytuacja w której obaj gracze/grupy graczy wyrażają chęć do walki.
   1. Gracze należący do 1 osady mogą zaatakować jednego gracza/grupę graczy/osadę bez ich zgody 1 raz dziennie (0:00 – 23:59 czasu polskiego).
   2. Atak musi być poprzedzony akcją RP
  7. W przypadku napadów rabunkowych poza obszarem osady(claim), po stronie atakującej spoczywa obowiązek przedstawienia warunków uniknięcia walki(muszą one być w granicach rozsądku).
  8. Przeskakiwanie przez mury może być wykonane tylko przy pomocy kłód ustawionych w sposób zgodny z prawami fizyki (ewentualne inne pomysły jedynie po konsultacji z administracją).
 5. CZEGO ROBIĆ NIE WOLNO

  1. Wylogowywanie się podczas walki jest zakazane podobnie jak atak na postać bezpośrednio po zalogowaniu (moment kiedy gracz nie ma jeszcze kontroli nad postacią)
  2. Zakaz stawiania muru z drzew, kłód etc. jakikolwiek teren można ogrodzić jedynie konstrukcjami do tego przeznaczonymi (palisady/kamienne mury)
  3. Zakaz Trollowania serwera – Jeśli nie jesteś pewien czym jest trollowanie, prosimy o kontakt z  Radą.
  4. Nie ma limitu osadników w claimie (wiosce)
  5. Zabronione jest nadużywanie mechaniki gry – np. drabina z ludzi, lewitujące przedmioty
  6. Metagaming jest zakazany
  7. Zabrania się podprowadzania zwierząt pod bazy innych osadników bez ich zgody
  8. Wykorzystywanie bugów w grze surowo zabronione (tłumaczenie że gra na to pozwala nie przejdzie)
  9. Nie można budować dziur z których nie da się wyjść (np. fosy bez wyjścia itp.)
  10. Zabrania się stawiania claimów prywatnych dalej niż 30 kratek od claimu gildyjnego.
    • Osoba nie należąca do gildii może ustawić claim prywatny w dowolnym miejscu nie bliżej niż 50 kratek do claimu obcej gildii – chyba, że dana Gildia wyraża na to zgodę.
    • Claim prywatny należący do osoby bez gildyjnej  powinien zostać zabudowany – claim powinien wyglądać na zasiedlony przynajmniej przez jedną osobę.
 6. GODZINA SĄDU

  1. – Nie ustalono
 7. TEREN NEUTRALNY

  1. Na Terenie Neutralnym zakazuje się zabijania/okradania, można ogłuszać jedynie z odegraną sceną Role Play
 8. Lista Terenów Neutralnych:

  1. Klasztor
 9. WOJNA (nie obowiązuje na czas testów związanych z nowymi ustawieniami)

  1. Wojna musi zostać zadeklarowana w temacie na forum Deklaracje Wojen
  2. Jedna Frakcja może prowadzić tylko jedną wojnę, dowolny sojusznik który uczestniczy w wojnie nie może wypowiedzieć kolejnej wojny.
  3. Strona która wypowiada wojnę danej frakcji musi przedstawić powód/powody RP która będzie zawarta w deklaracji wojny tak samo jak warunki zwycięstwa (dobra, teren, zniszczenie konkretnych budynków itp.). W deklaracji powinna również być zawarta informacja dotycząca sojuszników strony deklarującej wojny
  4. Po tym jak odpowiedni post zostanie stworzony na forum, w ciągu 48 godzin przedstawiciel obrońców oraz  przedstawiciel frakcji która chce się sprzymierzyć z obrońcami muszą odpowiedzieć na w/w deklaracja oraz wpisać  jakie są warunki ich zwycięstwa obrońców(dobra, teren, zniszczenie konkretnych budynków itp.).
  5. Maksymalna liczba sojuszników wynosi 2 per stronę
  6. Po zaakceptowaniu obu deklaracji przez Radę(abstrakcyjne żądania w stylu „chcemy spalenia całej wioski” odpadają) strona broniąca może wybrać tryb prowadzenia wojny
   1. Wojna otwarta aż któraś ze stron ustąpi.
   2. Wielka Bitwa pomiędzy dwoma zwaśnionymi frakcjami oraz ich sojusznikami możliwe dwie opcje które w/w frakcje powinny ustalić:
    • Jedna bitwa
    • Lub szereg potyczek np. best of 3 lub, best of 5 etc. (do 2 zwycięstw lub do 3 zwycięstw)
  7. Dopiero po akceptacji warunków i dopełnienia wszystkich formalności wojna zostaje uznana za wypowiedziana
  8. Jeśli zostanie wybrana Wielka Bitwa, czas oraz miejsce powinno zostać ustalone a następnie wpisane na forum i potwierdzone przez obie frakcje. Wygrany wygrywa wojne i zostaje podpisany pokój oraz spełnia się deklaracja zwycięskiej strony.
  9. Jeśli któraś ze stron ustąpi podpisany zostaje pokój oraz spełnia się deklaracja zwycięstwa na korzyść wytrwałych.
  10. Podczas wojny ataki  na claimy są dozwolone co 12 godzin
  11. Podczas wojny dozwolone jest zabijanie dowolnych członków zwaśnionych frakcji bez podania przyczyny  zaraz po zobaczeniu przeciwnika
  12. Podczas wojny istnieje obowiązek aby każda zwaśniona frakcja opuszczała swój Claim tylko w swoich barwach/godłach
  13. Po podpisaniu pokoju kolejna wojna może zostać wypowiedziana po 4 dniach(prawdziwych, 24 dniach czasu w grze)
 10. POSTACIE FABULARNE

  1. Wszystkie Postacie Fabularne zobowiązują się nie atakować i nie działać na niekorzyść innych graczy co czyni je chronione przed zabiciem
  2. Postacie Fabularne mogą zostać zaatakowane jedynie odegraną sceną Role Play i można taką postać jedynie ogłuszyć i okraść
 11. Lista Postaci Fabularnych:

  1. Arver Vei’ir – Kapłan
 12. ZMIANY NA SERWERZE

  1. Została zablokowana umiejętność znana jako „modlitwa o powrót do domu”
  2. W celu otrzymania 30 poziomu umiejętności „Pobożność” należy zgłosić się osobiście w trybie RP do kapłana, on udziela chrztu. Kapłan mieszka w Klasztorze
  3. Na serwerze zostały wprowadzone monety (miedziane, srebrne, złote):
   1. 1z=100s
   2. 1s=100m.
   3. Można je zdobyć podczas eventów prowadzonych przez administrację lub handlując z innymi graczami.
  4. Można używać strzał i bełtów w dolnych paskach ekwipunku *)
  5. Można używać półtoraręcznych mieczy w dolnych paskach ekwipunku*)
   *) – aby zmiana zadziałała należy pobrać oraz podmienić pliki gry dostępne na forum.
 13. Life is Feudal MMO

  1. Nie interesuje Nas temat gry Life is Feudal: MMO. Prosimy nie poruszać tego tematu
 14. Wszelkie sytuacje sporne dotyczące dowolnego z w/w punktów rozstrzygane są przez GM-mów

Administracja*

 1. Rawa Wooder – Genki
 2. Loki oraz Mitráh – nirn

Rada**

 1. W radzie znajdują się gracze nie znający serwera ze strony technicznej
 2. Członkowie Rady posiadają spore doświadczenie w grach z tego samego worka nie wspominając już o zamiłowaniu do fantasy czy historii

Lista Graczy w Radzie:

 1. Bjorn Stonwall  – Parol
 2. Zin  – Anna
 3. Dobromir Belina  – zyRAFA
 4. Arver Vei’ir  – Harakiri

RP-EVENT***

Wydarzenie mające mniejszy lub większy wpływ na Wyspę Zdradzonych zorganizowane przez Administrację, Radę oraz osoby zaproszone.

Teren neutralny****

Plac/Budynek stworzony przez graczy, który ma na celu zrzeszać ludzi, być miejscem spotkań, punktów handlowych czy też być zwykłym hotelem dla innych graczy.

Budynek musi zostać zatwierdzony przez Administrację. Służy jako klimatyczne miejsce – zabrania się bezpośredniego atakowania/okradania

Sąd Boży”

Walka, gdzie racja leży po stronie wygranego pojedynek. Bardzo prosimy aby jednak w miarę możliwości  przy tego typu walkach po każdej ze stron znajdował się jeden świadek.